ANKIETYZACJA W GMINIE KUDOWA-ZDRÓJ

 

Zakres merytoryczny „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżącego zużycia nośników energii przez jej wszystkie grupy odbiorców (użytkowników energii) działających na terenie Gminy. Z drugiej strony niezbędne jest również oszacowanie przyszłego poziomu zużycia energii, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na terenie Gminy.

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wymagają okresowej (co 3 lata) aktualizacji. Umożliwiamy zatem możliwość wypełnienia ankiet (poniżej) zawierających niezbędne dane dotyczące zużycia energii w wybranych typach budynków (mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej, usług, handlu i produkcji oraz sakralnych) zlokalizowanych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, będących Państwa własnością lub w Państwa zarządzaniu (eksploatacji).


Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania, zużywanych nośników energii oraz oczywiście planów związanych z rozbudową i modernizacją obiektów, a także źródeł ciepła.

 

Wybierz spośród poniższych grup typ obiektu, dla którego zamierzasz wypełnić ankietę


 

nullBudynki mieszkalne wielorodzinne 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet (poniżej linki) zawierających niezbędne dane dotyczące zużycia energii w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych zlokalizowanych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, będących Państwa własnością lub w Państwa zarządzaniu.

Najprostszym i najszybszym sposobem wypełniania ankiety jest ta, w formie elektronicznej on-line, do wypełnienia przez przeglądarkę internetową.

Link do ankiety dostępnej przez przeglądarkę:  ANKIETA ON-LINE

Jeżeli jednak wolą Państwo skorzystać z ankiety, którą można pobrać i wypełnić na komputerze lub ręcznie po wydrukowaniu, to przygotowaliśmy wygodny w obsłudze edytowalny formularz w pliku PDF.

Ankieta do pobrania:

Ankieta dostępna jest w aktywnym formularzu PDF. UWAGA: Prosimy nie wypełniać formularza w przeglądarce internetowej - należy zapisać plik na komputerze, a następnie wypełnić i odesłać drogą elektroniczną. 

Aktywne formularze pdf wymagają zainstalowania darmowego oprogramowania Adobe Reader - Adobe Systems Incorporated, przy czym starsze wersje programu umożliwiają jedynie wypełnienie formularza i wydrukowanie - bez możliwości zapisania wypełnionego pliku na komputerze)

Plik można oczywiście wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować, bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowany tradycyjną pocztą.

Obiekty sakralne null 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej linki) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach parafialnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, będących własnością parafii, lub w których parafia prowadzi działalność.

Najprostszym i najszybszym sposobem wypełniania ankiety jest ta, w formie elektronicznej on-line, do wypełnienia przez przeglądarkę internetową.

Link do ankiety dostępnej przez przeglądarkę:  ANKIETA ON-LINE

Jeżeli jednak wolą Państwo skorzystać z ankiety, którą można pobrać i wypełnić na komputerze lub ręcznie po wydrukowaniu, to przygotowaliśmy wygodny w obsłudze edytowalny formularz w pliku PDF.

Ankieta do pobrania:

Ankieta dostępna jest w aktywnym formularzu PDF. UWAGA: Prosimy nie wypełniać formularza w przeglądarce internetowej - należy zapisać plik na komputerze, a następnie wypełnić i odesłać drogą elektroniczną.

Aktywne formularze pdf wymagają zainstalowania darmowego oprogramowania Adobe Reader - Adobe Systems Incorporated, przy czym starsze wersje programu umożliwiają jedynie wypełnienie formularza i wydrukowanie - bez możliwości zapisania wypełnionego pliku na komputerze)

Plik można oczywiście wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować, bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowany tradycyjną pocztą.

I

I


null Użyteczność publiczna

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiet (poniżej linki) zawierających niezbędne dane dotyczące zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej (oświata, służba zdrowia, usługi komunalne, straż pożarna, wymiar sprawiedliwości, ZUS, US, itp.) zlokalizowanych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, będących Państwa własnością lub w Państwa zarządzaniu, czy eksploatacji.

Najprostszym i najszybszym sposobem wypełniania ankiety jest ta, w formie elektronicznej on-line, do wypełnienia przez przeglądarkę internetową.

Link do ankiety dostępnej przez przeglądarkę:  ANKIETA ON-LINE

Jeżeli jednak wolą Państwo skorzystać z ankiety, którą można pobrać i wypełnić na komputerze lub ręcznie po wydrukowaniu, to przygotowaliśmy wygodny w obsłudze edytowalny formularz w pliku PDF.

Ankieta do pobrania:

Ankieta dostępna jest w aktywnym formularzu PDF. UWAGA: Prosimy nie wypełniać formularza w przeglądarce internetowej - należy zapisać plik na komputerze, a następnie wypełnić i odesłać drogą elektroniczną.

Aktywne formularze pdf wymagają zainstalowania darmowego oprogramowania Adobe Reader - Adobe Systems Incorporated, przy czym starsze wersje programu umożliwiają jedynie wypełnienie formularza i wydrukowanie - bez możliwości zapisania wypełnionego pliku na komputerze)

Plik można oczywiście wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować, bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowany tradycyjną pocztą.

Usługi, handel, produkcja null

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej linki ) zawierającej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w  obiektach zlokalizowanych na terenie Gminy Kudowa-Zdrój, będących Państwa własnością, lub w których prowadzicie Państwo działalność gospodarczą (produkcyjną, usługową, handlową i inną.)

Pragniemy podkreślić, że nie interesują nas informacje gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa.

W ankiecie mogą państwo również zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych gminy, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

Najprostszym i najszybszym sposobem wypełniania ankiety jest ta, w formie elektronicznej on-line, do wypełnienia przez przeglądarkę internetową.

Link do ankiety dostępnej przez przeglądarkę:  ANKIETA ON-LINE

Jeżeli jednak wolą Państwo skorzystać z ankiety, którą można pobrać i wypełnić na komputerze lub ręcznie po wydrukowaniu, to przygotowaliśmy wygodny w obsłudze edytowalny formularz w pliku PDF.

Ankieta do pobrania:

Ankieta dostępna jest w aktywnym formularzu PDF. UWAGA: Prosimy nie wypełniać formularza w przeglądarce internetowej - należy zapisać plik na komputerze, a następnie wypełnić i odesłać drogą elektroniczną.

Aktywne formularze pdf wymagają zainstalowania darmowego oprogramowania Adobe Reader - Adobe Systems Incorporated, przy czym starsze wersje programu umożliwiają jedynie wypełnienie formularza i wydrukowanie - bez możliwości zapisania wypełnionego pliku na komputerze)

Plik można oczywiście wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować, bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowany tradycyjną pocztą.


 

Kontakt z nami


Adres e-mail do wysyłki ankiet w formie elektronicznej: kudowa@e-pgn.pl


Adres korespondencyjny do wysyłki tradycyjną pocztą:

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące ankietyzacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie e-maila:

Arkadiusz Osicki, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: a.osicki@nowa-energia.pl

Tomasz Zieliński, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: t.zielinski@nowa-energia.pl

W Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju sprawą zajmuje się:

Pani Dorota Dąbrowska - Inspektor ds. Infrastruktury Komunalnej w Referacie Rozwoju, Promocji Miasta i Ochrony Środowiska, tel. 74 86 21 722 lub e-mail: dorota.dabrowska@kudowa.pl


Dziękujemy za współpracę