ANKIETYZACJA W MIEŚCIE RACIBÓRZ

Zdjęcie udostępnione przez Urząd Miasta Racibórz

 

Zakres merytoryczny „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” obejmuje m.in. konieczność zbilansowania bieżącego zużycia nośników energii przez jej wszystkie grupy odbiorców (użytkowników energii) działających na terenie Miasta. Z drugiej strony niezbędne jest również oszacowanie przyszłego poziomu zużycia energii, z uwzględnieniem istniejących planów rozwojowych wszystkich sektorów działających lub planujących działanie na terenie Miasta.

„Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” wymagają okresowej (co 3 lata) aktualizacji. Umożliwiamy zatem możliwość wypełnienia ankiet (poniżej) zawierających niezbędne dane dotyczące zużycia nośników energii w wybranych typach budynków (mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej, usług, handlu i produkcji) zlokalizowanych na terenie Miasta Racibórz.


Szczególnie istotne są informacje dotyczące powierzchni użytkowej obiektów, stopnia termomodernizacji, rodzaju ogrzewania, zużywanych nośników energii oraz oczywiście planów związanych z rozbudową i modernizacją obiektów, a także źródeł ciepła.

 

Wybierz spośród poniższych grup typ obiektu, dla którego zamierzasz wypełnić ankietę


nullBudynki mieszkalne wielorodzinne 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej link) obejmującej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych zlokalizowanych na terenie Miasta Racibórz, będących Państwa własnością lub w Państwa zarządzaniu.

W tym celu udostępniamy ankietę w wersji elektronicznej jako edytowalnego formularza w pliku PDF. W celu wypełnienia ankiety należy ją koniecznie pobrać na swój komputer i następnie wypełnić elektronicznie lub ręcznie po wydrukowaniu.

Ankieta do pobrania:

Ankieta dostępna jest w aktywnym formularzu PDF. UWAGA: Prosimy nie wypełniać formularza w przeglądarce internetowej - należy zapisać plik na komputerze, a następnie wypełnić i odesłać drogą elektroniczną. 

Aktywne formularze pdf wymagają zainstalowania darmowego oprogramowania Adobe Reader - Adobe Systems Incorporated, przy czym starsze wersje programu umożliwiają jedynie wypełnienie formularza i wydrukowanie - bez możliwości zapisania wypełnionego pliku na komputerze)

Plik można oczywiście wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować, bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowany tradycyjną pocztą.

Budynki użyteczności publicznej null

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej link) obejmującej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej (oświata, służba zdrowia, usługi komunalne, straż pożarna, wymiar sprawiedliwości, ZUS, US, itp.) zlokalizowanych na terenie Miasta Racibórz, będących Państwa własnością lub w Państwa zarządzaniu, czy użytkowaniu.

W tym celu udostępniamy ankietę w wersji elektronicznej jako edytowalnego formularza w pliku PDF. W celu wypełnienia ankiety należy ją koniecznie pobrać na swój komputer i następnie wypełnić elektronicznie lub ręcznie po wydrukowaniu.

Ankieta do pobrania:

Ankieta dostępna jest w aktywnym formularzu PDF. UWAGA: Prosimy nie wypełniać formularza w przeglądarce internetowej - należy zapisać plik na komputerze, a następnie wypełnić i odesłać drogą elektroniczną.

Aktywne formularze pdf wymagają zainstalowania darmowego oprogramowania Adobe Reader - Adobe Systems Incorporated, przy czym starsze wersje programu umożliwiają jedynie wypełnienie formularza i wydrukowanie - bez możliwości zapisania wypełnionego pliku na komputerze)

Plik można oczywiście wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować, bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowany tradycyjną pocztą.


 null  Obiekty usługowe, handlowe, produkcyjne 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety (poniżej link) obejmującej niezbędne dane dotyczące zużycia energii w obiektach produkcyjnych, usługowych i handlowych zlokalizowanych na terenie Miasta Racibórz, będących Państwa własnością, lub w których prowadzą Państwo działalność gospodarczą (produkcyjną, usługową, handlową i inną.)

Pragniemy podkreślić, że nie interesują nas informacje gospodarcze, których udostępnianie mogłyby potencjalnie godzić w interes Państwa przedsiębiorstwa.

W ankiecie mogą państwo również zaznaczyć, że nie chcą Państwo, aby w opracowaniu przedstawiano informacje dotyczące Państwa firmy, wówczas przekazane dane będą ujęte w całkowitym bilansie potrzeb energetycznych Miasta, bez wskazania na konkretne przedsiębiorstwo.

W tym celu udostępniamy ankietę w wersji elektronicznej jako edytowalnego formularza w pliku PDF. W celu wypełnienia ankiety należy ją koniecznie pobrać na swój komputer i następnie wypełnić elektronicznie lub ręcznie po wydrukowaniu.

Ankieta do pobrania:

Ankieta dostępna jest w aktywnym formularzu PDF. UWAGA: Prosimy nie wypełniać formularza w przeglądarce internetowej - należy zapisać plik na komputerze, a następnie wypełnić i odesłać drogą elektroniczną.

Aktywne formularze pdf wymagają zainstalowania darmowego oprogramowania Adobe Reader - Adobe Systems Incorporated, przy czym starsze wersje programu umożliwiają jedynie wypełnienie formularza i wydrukowanie - bez możliwości zapisania wypełnionego pliku na komputerze)

Plik można oczywiście wydrukować, wypisać ręcznie, a następnie zeskanować, bądź sfotografować i wysłać e-mailem lub wydrukowany tradycyjną pocztą.


 

Kontakt z nami


Adres e-mail do wysyłki ankiet w formie elektronicznej: raciborz@e-pgn.pl


Adres korespondencyjny do wysyłki tradycyjną pocztą:

NOWA ENERGIA. Doradcy Energetyczni Bogacki, Osicki, Zieliński sp.j.
ul. Armii Krajowej 67
40-671 Katowice

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące ankietyzacji, prosimy o kontakt telefoniczny lub wysłanie e-maila:

Arkadiusz Osicki, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: a.osicki@nowa-energia.pl

Tomasz Zieliński, tel. 32 209 55 46 lub e-mail: t.zielinski@nowa-energia.pl

W Urzędzie Miasta Racibórz sprawą zajmuje się:

Inspektor ds. energetycznych, tel. 32 75 50 789 lub e-mail: km4@um.raciborz.pl  

Dziękujemy za współpracę