PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców gminy miejsce, w którym mogą oni pozostawić posegregowane odpady komunalne z gospodarstwa domowego. Przekazanie odpadów na PSZOK nie wymaga opłaty. Wyjątek stanowi limitowana ilość zmieszanych odpadów z budów i remontów (do 200 kg/1 rok/1 osoba uiszczająca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Za każdą ilość powyżej określonego limitu pobierana jest opłata na podstawie aktualnego cennika.

PSZOK przeznaczony dla mieszkańców i firm z terenu Gminy Orneta znajduje się na terenie Firmy PGN Sp. z o.o. przy ulicy Dworcowa 27, 11-130 Orneta

Godziny otwarcia PSZOK

wtorek, czwartek     7:00 – 15:00

           sobota                8:00 – 10:00

PSZOK DLA MIESZKAŃCÓW

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Orneta i ponosisz opłatę za gospodarowanie odpadami, możesz bezpłatnie dostarczać niżej wymienione odpady do PSZOK za okazaniem dokumentu tożsamości potwierdzającego zamieszkanie na terenie Gminy Orneta i/lub potwierdzenia wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami na rachunek Gminy Orneta.

Dotyczy odpadów:

papier (kartony, tektura falista),
papier (książki zeszyty, gazety itp.),
plastik (butelki po napojach, reklamówki, opakowania po chemii gospodarczej itp.),
szkło opakowaniowe (butelki, słoiki itp.),
metale (puszki po napojach, karmach dla zwierząt itp.)
opakowania tetra-pak (kartoniki po napojach),
zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (lodówki, telewizory, komputery, suszarki do włosów, żarówki, świetlówki itp),
opony (samochodowe, rowerowe),
zużyte baterie,
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawek,
odpady wielkogabarytowe (meble: łóżka, biurka, stoły itp.),
odzież i tekstylia (ubrania, koce, ręczniki, chodniczki itp.) ,
popiół z gospodarstw domowych,
przeterminowane leki,
odpady zawierające rtęć (termometry, poziomice itp.),
substancje wykazujące właściwości niebezpieczne i opakowania zawierające resztki substancji niebezpiecznych (rozpuszczalniki, detergenty, farby, kleje, lepiszcze itp.), środki ochrony roślin, przeterminowane farby.
przyjęcie odpadów budowlano-remontowych (gruz, beton, ceramika, zmieszane remontowe) jest ograniczone limitem  w ilości nie więcej niż 3 m³ na 200kg/1 rok/1 osoba. Za każdą ilość powyżej określonego limitu pobierana jest opłata na podstawie aktualnego cennika.

 
 
 

PSZOK DLA FIRM

W przypadku firm należących do systemu gminnego przyjmowane są wyłącznie zużyte świetlówki i żarówki energooszczędne (4 zł/szt.)